Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

Liên hệ với chúng tôi

  • Phòng D103, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  • 0283 8163 318 (số nội bộ 133)

  • vanphongdoantruong2019@gmail.com

1
Bạn cần tư vấn?