Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

Sự kiện

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2021 do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2021 do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động

Cuộc thi kỳ thi tài năng IELTS được Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ Trung ương đoàn phối hợp với các đơn vị giáo dục tổ chức nhằm và tôn vinh những tài năng tiếng Anh, sẽ bắt đầu cuối tháng 1 năm 2021

1
Bạn cần tư vấn?