Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

Thông báo

Kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên, học viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM giai đoạn 2022-2027

Kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên, học viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM giai đoạn 2022-2027

Kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên, học viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM giai đoạn 2022-2027

Kế hoạch triển khai đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên trên môi trường mạng đến năm 2025" của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HC

Kế hoạch triển khai đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên trên môi trường mạng đến năm 2025" của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Kế hoạch triển khai đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên trên môi trường mạng đến năm 2025" của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường.

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

1 2 3 4 5 > >>
1
Bạn cần tư vấn?