Trước khi thi sinh viên cần mặc đồng phục HUFI (Nếu không có đồng phục, sinh viên phải mặc trang phục lịch sự), thẻ sinh viên (Giấy tờ tùy thân)

 

Video: Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên