Để có thêm thông tin nhằm tìm hiểu nhận định của người dân về việc triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố, chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã hội, trân trọng xin ý kiến của các bạn sinh viên bằng cách trả lời những câu hỏi dưới đây. Đối với câu hỏi có phương án trả lời cho sẵn, các bạn hãy click vào ô bên cạnh phù hợp với suy nghĩ của mình; đối với câu hỏi không có phương án trả lời cho sẵn, hãy ghi ý kiến trực tiếp vào các dòng để trống.

(Link khảo sát)